Stikstofdepositie en Vergunningsaanvragen

Morshinkhof

Welkom bij onze gespecialiseerde dienstverlening, gericht op het oplossen van stikstofdilemma’s bij het aanvragen van de vergunning voor uw project. Wij begrijpen dat de weg naar vergunningsgoedkeuring complex is, daarom bieden wij een diepgaande expertise, met de nadruk op Aerius-berekeningen, solide verantwoording, probleemoplossend denken bij voortoets-uitdagingen en het onderzoeken van interne en externe salderingsmogelijkheden. Ons doel is duidelijk: uw project van de grond krijgen en de natuur beschermen.

Ons deskundige team staat klaar om uw projectgegevens te analyseren en emissiegegevens te verfijnen, zodat u met vertrouwen kunt plannen. Of het nu gaat om emissies uit bouw, verkeer, industrie, wegenbouw, veeteelt of landbouw, wij zorgen voor gedetailleerde berekeningen en bieden op maat gemaakte oplossingen om aan de eisen te kunnen voldoen. Wij kunnen het volledige vergunningsaanvraagproces voor u uit handen nemen.

In het hart van onze dienstverlening ligt een diepe betrokkenheid bij de bescherming van Natura2000 gebieden. Wij erkennen het cruciale belang van deze gebieden voor de natuur en biodiversiteit. Door onze expertise in vergunningsaanvragen en milieuprojecten, nemen wij niet alleen de verantwoordelijkheid om jouw project te ondersteunen, maar ook om ervoor te zorgen dat dit gebeurt met het grootste respect voor en behoud van Natura2000 gebieden. Jouw succes is ons succes, en dat begint met een duurzame en verantwoorde benadering van ons natuurlijk erfgoed.

Combineer de kracht van onze gespecialiseerde benadering met de inzichten in uw projectomgeving. Wij zijn er om uw project van de grond te krijgen.

Dit doen wij voor u

Stap 1. Aerius-berekeningen & Voortoets

Met deskundig advies staan wij klaar om u te begeleiden bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie van uw woning. Met advies op maat, kunt u kosteneffectieve maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen en uw energielabel te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot lagere energiekosten, maar ook tot een hogere waarde van uw woning bij verkoop of verhuur.

Aerius-berekeningen​

Met onze nauwkeurige Aerius-berekeningen maken we inzichtelijk hoeveel stikstofdepositie uw project veroorzaakt op Natura2000 gebieden. De berekeningen worden voorzien van een verantwoording die u direct kunt inzetten voor uw vergunningsaanvraag. Onze Aerius-berekeningen worden gebruikt bij de voortoets, deze wordt ook QuickScan genoemd.

Voortoets

Uit de voortoets moet blijken of uw project geen significant negatief effect heeft op overbelaste Natura2000 gebieden. Blijkt uit de voortoets dat het project geen significant negatief effect heeft op Natura2000 gebieden? Dan kunt u met de resultaten van de berekeningen en onze verantwoording, uw vergunningsaanvraag indienen en is stikstofdepositie voor uw project opgelost.

Voortoets-uitdagingen

Wanneer de voortoets uitdagend lijkt, kijken we naar de mogelijkheden. Wij zoeken actief naar oplossingen en identificeren samen met u de knelpunten om de voortoets succesvol te doorlopen. Zijn er wel mogelijk significante negatieve effecten te verwachten? Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden in stap 2 om de vergunning voor uw project alsnog te krijgen.

Stap 2. Ecologische beoordeling en Intern salderen

In deze fase zoeken wij voor u naar de verantwoording om met zekerheid te stellen dat uw plan of project NIET zal leiden tot significante negatieve effecten.

Blijkt uit de voortoets dat het project teveel depositie op overbelaste Natura2000 gebieden geeft? Dan gaan wij voor u op zoek naar interne salderingsmogelijkheden. Dit houdt in dat we, in de scope van uw project, tijdelijke of permanente stikstofbronnen stilleggen. Met als doel stikstofruimte voor de natuur te creëren zodat het project gerealiseerd kan worden. Indien deze voldoende mogelijkheden bieden, zorgen wij voor de verantwoording en kan de vergunning aangevraagd worden. Mocht dit niet voldoende blijken kunnen we een ecologische beoordeling opstarten bij een externe partij. Deze kan een ecologisch rapportage over de effecten van het project op de betreffende natura2000 gebieden. Deze beoordeling kan positief en negatief zijn voor de vergunningsaanvraag.

Stap 3. Extern salderen

Wanneer intern salderen en ecologisch beoordelen niet voldoende zijn om uw project te starten. Kunnen we kijken naar mogelijkheden om stikstofbronnen uit te kopen dit heet extern salderen. Ontdek de mogelijkheden van externe saldering met onze begeleiding. Wij bekijken deze opties grondig, identificeren kansen en sturen aan op een gebalanceerde en doeltreffende benadering.