Privacyverklaring

Bij Morshinkhof energieprestatie en bouwadvies hechten we grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. We streven ernaar om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzameling van persoonlijke gegevens:

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het certificeren en registreren van energielabels. Dit kan informatie omvatten zoals uw naam, adres, contactgegevens en relevante gegevens over uw woning. We verzamelen uw gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier, met uw toestemming en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten.

Gebruik van persoonlijke gegevens:

We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het certificeren en registreren van energielabels. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zorgen ervoor dat uw gegevens nauwkeurig en actueel worden bewaard en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Delen van persoonlijke gegevens:

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld om uw energielabel te registreren bij relevante instanties. We zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de vereiste beveiligingsmaatregelen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We zullen uw gegevens nooit verkopen, verhuren of op enige andere wijze commercieel exploiteren aan derden.